RH Jereb

slika

Ureditev carinskega statusa plovil

PlovilaZ vstopom Hrvaške v EU 1. julija 2013 bodo morali rezidenti iz EU (tudi slovenski državljani), ki za svoja plovila nimajo urejenega carinskega statusa in imajo trenutno plovilo na Hrvaškem v postopku začasnega uvoza, urediti carinski status.

Carinski status plovila lahko lastnik uredi z vložitvijo carinske deklaracije in sprostitvijo plovila v prost promet v EU. Rezident Slovenije oz. EU ne sme uporabljati registriranega plovila, ki nima urejenega carinskega statusa na carinskem območju Skupnosti (tj. v teritorialnih vodah EU).

Z vložitvijo carinske deklaracije in sprostitvijo plovila v prost promet ter plačilom dajatev (carina in/ali DDV) lastnik pridobi za plovilo skupnostni status, kar pomeni, da ga lahko uporablja na celotnem območju EU.

Priporočljivo je, da slovenski lastniki plovil zaradi praktičnih razlogov uredijo carinski status še pred datumom vstopa Hrvaške v EU (1. julij 2013).

Plovilo z urejenim carinskim statusom lahko lastnik vpiše v slovenski register plovil. Vpis v register omogoči lastniku glede carinskega nadzora enostavnejšo uporabo plovila na Hrvaškem ali drugod v EU. Tako plovilo ne bo zavezano vsakokratnemu preverjanju carinskih dokumentov in dokazovanju carinskega statusa, saj je slovenska registracija plovila zanesljiv pokazatelj, da ima plovilo urejen carinski status Skupnosti.

Vir: Carinska uprava Republike Slovenije

Zaradi gospodarske situacije, v kateri smo se znašli, ponudba plovil že zdaj precej presega povpraševanje, do 1.7. 2013, pa najbrž lahko pričakujemo še precej novih (rabljenih) plovil na trgu. Če poleg vsega, prištejemo še vsako leto višje stroške vzdrževanja, dvigovanje cen letnih privezov v marinah, višje cene dnevnih vezov, cene goriva in nasploh dopustovanja pri sosedih, povzamemo, da plujejo ali se vsaj zibljejo na matičnih vezih, res še najvztrajnejši in da slika zgoraj, ki je bila posneta letos avgusta, v sicer že splošno ne najbolj obljudeni marini Piškera, jasno nakazuje trende in stanje v navtiki. Pa mirno morje!

 
You are here: