RH Jereb

slika

S septembrom višja neobdavčena povračila prehrane

V Uradnem listu RS, št. 113/2022 so bile objavljene spremembe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Od vključno 1. septembra 2022 dalje bo najvišji neobdavčeni znesek za prehrano 7,96 EUR (prej 6,12 EUR). Za delojemalce, ki so prisotni deset ali več ur, pa se za ta dan znesek povračila stroškov za prehrano lahko neobdavčeno poveča za največ 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro (prej 0,76 EUR).

Dvig višine neobdavčenega zneska povračila prehrane ne pomeni avtomatskega dviga povračil vsem zaposlencem, saj dejanski dvig urejajo kolektivne pogodbe, podzakonski akti ali interni pravilniki delodajalcev.
 
You are here: