RH Jereb

slika

Uveljavljanje pravice do denarnega nadomestila za samozaposlene


V skladu z Zakonom o urejanju trga dela (5. odstavek, 63. člen) samostojni podjetniki ne morete uveljaviti pravice do denarnega nadomestila samo, če odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila posledica objektivnih razlogov. 

K objektivnim razlogom za odjavo iz zavarovanja sodijo zlasti dalj časa trajajoča bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj, elementarna nesreča, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca, izguba poslovnega prostora ali izguba poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri vezano poslovanje, in drugi primerljivi objektivni razlogi.
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjuje, da je razglašeno pandemijo mogoče uvrstiti med druge primerljive razloge za prenehanje opravljanja dejavnosti. 

Denarno nadomestilo se samostojnim podjetnikim, ki ste prenehali opravljati dejavnost zaradi pandemije, lahko prizna, vendar le ob pogoju, da imate vsaj 9 mesecev v zadnjih 24 mesecih plačane prispevke za obvezno socialno varnost. 

Na Zavodu pridobimo podatke o plačanih prispevkih neposredno od pristojnega finančnega urada, kar nekoliko podaljša postopek od prejema vaše vloge do izdaje odločbe o priznanju pravice do denarnega nadomestila.

 
You are here: