RH Jereb

slika

Prenovljena davčna zakonodaja

Državni zbor je 28. novembra 2017 sprejel novele štirih davčnih zakonov, s katerimi vlada nadaljuje prestrukturiranje davčnega sistema. Ključna med njimi je novela zakona o dohodnini, ki je usmerjena v izboljšanje konkurenčnosti Slovenije. Novela zakona o dohodnini vsebuje tudi ukrepe za zajezitev zlorab v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti, ki jih je državni zbor prav tako zapisal tudi v novelo zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

Spremembe pri s.p. z normiranimi stroški
Prihodki pravnih oseb se bodo po novem seštevali. Kot ugotavlja vlada, namreč nekateri ustanovijo več podjetij, s tem pa so prihodki vsakega od njih nižji in vsako izpolnjuje kriterije za vključitev v sistem. Da bi se v takih primerih preprečilo zlorabe, je zdaj v obeh zakonih zapisano, da se prihodki povezanih oseb seštevajo.
Pogoje za obvezen izstop iz sistema normiranstva se bo prenovil - nastopil bo, ko bo zavezanec v dveh zaporednih letih presegel skupaj 300.000 Eur prihodkov. Polega tega se bo višina normiranih odhodkov omejila z absolutnim zneskom, in sicer ti ne bodo mogli biti višji od 40.000 Eur oz. 80.000 Eur za zavezance za vsaj eno obvezno zavarovano osebo.
Še naprej pa se bo normirancem pri ugotavljanju davčne osnove priznavalo normirane odhodke v višini 80 odstotkov njihovih prihodkov, razlika pa bo še naprej obdavčena po cedularni stopnji v višin 20 odstotkov.

Delavci napoteni v tujino
Da bi se izboljšala konkurenčnost, ohranjalo in odpiralo nova delovna mesta ter ustvarjalo dodano vrednost z znanjem, ki ga posamezniki prinesejo iz tujine, novela zakona o dohodnini prinaša davčno razbremenitev zaposlenih, ki so napoteni na delo v drugo državo. Za delavce, ki j ih slovenska podjetja pošljejo na delo v tujino, je določeno znižanje davčne osnove v višini 20 odstotkov od bruto dohodka. Ta razbremenitev bo omejena na 1000 evrov na mesec, veljala pa bo tako za napotitve v Slovenijo kot tudi za napotitve iz Slovenije.

Davčno potrjevanje računov
Spremenjeni zakon o davčnem potrjevanju računov bo tistim zavezancem, ki bodo to želeli, še vedno dovolil, da tudi po izteku prehodnega obdobja lahko namesto davčnih blagajn za izdajo računov še naprej uporabljajo vezane knjige računov. Prehodno obdobje se izteče konec tega leta. 

Olajšave za študente
Med novostmi so še zvišanje posebne osebne olajšave za študente na raven splošne olajšave pri dohodnini, odprava stopničavosti dodatne dodatne splošne olajšave ter oprostitev plačila dohodnine od 13. plač in božicnic do višine povprečne plače v Sloveniji.


 
You are here: