RH Jereb

slika

FURS poostreno nad nepredlagatelje obračunov prispevkov za socialno varnost

Finančna uprava RS bo v drugi polovici septembra 2017 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri delodajalcih, ki za svoje zaposlene ne oddajajo obračunov prispevkov za socialno varnost (REK obrazcev) in tako za njih ne plačujejo prispevkov. Že izvedeni nadzori v zadnjih letih so bistveno so bistveno pripomogli k večjemu številu oddanih REK obrazcev (v  zadnjem letu 15% manj nepredlagateljev, kot leto poprej). Ker gre za občutljivo področje kršenja temeljnih pravic delavcev in pereč problem vsakega posameznika, ki se v takšni situaciji znajde, bo FURS izvedel še dodatne nadzorne aktivnosti. 

V drugi polovici septembra bodo uslužbenci mobilnih enot FURS izvajali obsežne aktivnosti nadzora na tem področju. Mobilne enote FURS bodo na terenu preverjale ali delodajalci, ki REK obrazcev niso oddali, dejansko tudi niso izplačali plač. Če bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da so zaposleni prejeli plače (oziroma druga izplačila, ki dejansko predstavljajo plačo), prispevki pa niso bili obračunani in plačani, bo FURS zoper te delodajalce uvedel ustrezne postopke. Če pa bo v postopkih nadzora ugotovljeno, da plače dejansko niso bile izplačane in obveznost predložitev REK obrazca ni nastala, bo FURS informacije o neizplačilu plač posredoval Inšprektoratu RS za delo, ki je pristojen za ukrepanje zoper delodajalce, ki s tem, ko ne izplačajo plače svojim zaposlenim, kršijo Zakon o delovnih razmerjih.

Zagrožena je visoka globa ali celo zaporna kazen 

Predvidene globe za neoddajo REK obrazcev ob izplačilu dohodka so od 800 EUR do 30.000 EUR za delodajalca in od 600 EUR do 4.000 EUR za odgovorno osebo. Neplačevanje prispevkov za socialno varnost pa lahko predstavlja kršitev temeljnih pravic delavcev in se obravnava kot kaznivo dejanje v skladu s 196. členom Kazenskega zakonika. Za to kaznivo dejanje je za odgovorno osebo delodajalca zagrožena zaporna kazen do treh let. 

Več o poostrenem nadzoru si preberite v pojasnilu FURS z dne 5.9.2017, si preberite na http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Nadzor/Podrocja/Naknadne_kontrole_s_podrocja_davkov/Novice/2017/170905_nadzor_nad_nepredlagatelji_obracunov.pdf


 
You are here: