RH Jereb

slika

Spremembe pri normirancih

Za normirance je glavna novost v predlogu zakona o dohodnini to, da se normirani odhodki znižujejo z 80 na 60 odstotkov, obdavčitev ne bo več 20 odstotna, ampak bo podjetnik plačal davek glede na dohodninsko lestvico, pri izračunu bodo upoštevane  olajšave glede na osebne okoliščine, novost je tudi linearna dodatna splošna olajšava.

Med predlogi tudi znižanje normiranih odhodkov na 70 odstotkov

Zainteresirana javnost zagovarja ohranitev oziroma vsaj delno ohranitev dosedanjega sistema. Med predlogi je tudi to, da bi se višina normiranih odhodkov znižala na 70 odstotkov prihodkov, da bi se ohranili cedularna obdavčitev, dosedanja ureditev za dohodke do 50 tisoč evrov in da se normirani odhodki ne bi omejevali z absolutno višino.

Spremembe bodo veljale od 1. januarja

Spremembe bodo začele veljati s 1. januarjem 2018. Četudi novost začne veljati prihodnje leto, pa bo ta učinek začel delovati šele leta 2019. Osnovo za določanje prispevkov namreč pomeni dohodek prejšnjega leta (za leto 2018 torej leto 2017), nominalni odhodki pa v letu 2017 znašajo 80 odstotkov.

Če bodo torej obveljale spremembe, kot si jih je zamislilo ministrstvo, bodo morali biti številni normiranci bolj solidarni s pokojninsko in zdravstveno blagajno. Velike spremembe bodo tako doletele tudi popoldanske espje. Do zdaj so bili vsi popoldanski normirani espeji enako obdavčeni, po novem pa se vse šteje v osnovo za dohodnino in je obdavčeno na podalgi skupnih dohodkov.

 
You are here: