RH Jereb

slika

Ugodnejša izplačila letnih nagrad

Boste zaposlenim izplačali trinajsto plačo, božičnico ali letno nagrado? Ne pozabite, da bo tokrat za zaposlene ugodneje, da jo dobijo v začetku prihodnjega leta.

Finančna uprava (Furs) je pripravila dodatna pojasnila glede izplačil dela plače za poslovno uspešnost – bolj znanih kot trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno.


Mini davčna reforma je namreč poleg spremenjene dohodninske lestvice prinesla tudi spodbudo za nagrajevanje zaposlenih. Zaposlenim jo lahko izplačate že za letošnje leto, a pogoj je, da se pred tem ustrezno pripravite in da jo izplačate v prihodnjem letu. Ob istem strošku dela bo tako zaposleni v prihodnjem letu na svoj račun prejel tudi do 50 odstotkov večje izplačilo – odvisno seveda od dohodninskega razreda.

 
Kakšni so pogoji

 
Novost zakona o dohodnini je izvzem dela plače za poslovno uspešnost iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja, in sicer do višine 70 odstotkov zadnje znane povprečne mesečne plače v državi. Ob tem je še več pogojev oziroma pravil:

 

1. pred izplačilom mora delodajalec sprejeti splošni akt, s katerim seznani tudi delavce (v zakonu sicer ni določeno, koliko časa mora preteči od objave takšnega akta do izplačila, pomembno je le, da je najprej akt in potem izplačilo) – v njem so navedena merila za določanje nagrade in da so do izplačila upravičeni vsi zaposleni pod enakimi pogoji, kar po pojasnilih Fursa ne pomeni, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, temveč da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo pogoje;

 

2. pravica do tega izplačila mora biti določena v kolektivni pogodbi, v kateri so opredeljena merila za pridobitev pravice do tega izplačila – ni nujno, da so pogoji določeni enotno za vse delavce;

 

3. ugodnejša davčna obravnava se uporablja za izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ki bodo izplačana enkrat v koledarskem letu.

 

 

Pri plačilu prispevkov lahko upoštevate oprostitve

 

Od celotnega dela plače za poslovno uspešnost se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost delojemalca in delodajalca. Ob tem pa na Fursu pojasnjujejo, da delodajalec pri obračunu in plačilu prispevkov za socialno varnost upošteva oprostitve pri plačilu prispevkov (denimo za starejše ali mlajše delavce) – ob hkratnem izpolnjevanju vseh pogojev za uveljavljanje oprostitev.

 

 

Če nagrado izplačate v več delih, bo davčno ugodnejše samo eno izplačilo

 

Ugodnejša davčna obravnava se uporablja za enkratna izplačila v koledarskem letu. Če nameravate del plače za poslovno uspešnost izplačati v več delih, na Fursu pravijo, da se bo zaradi zakonskega pogoja enkratnega izplačila v koledarskem letu davčno ugodneje lahko obravnavalo samo eno izmed teh izplačil.

 


Izplačilo mora biti v denarju in ne denimo v bonih

 

Ker se del plače za poslovno uspešnost obravnava kot plača, torej gre za plačilo za delo, ki mora biti izplačano v denarni obliki, bo davčno ugodnejšo obravnavo lahko imel le tisti dohodek, ki bo, poleg preostalih zakonskih pogojev, izpolnjeval tudi ta vidik – izplačilo v denarni obliki.

 

 

Izplačilo za poslovodstvo in prokuriste ter zaposlene po individualnih pogodbah

 

Zakon o dohodnini sicer ne opredeljuje pojma delavec, zato na Fursu napotujejo na razlago v zakonu o delovnih razmerjih (ZDR) in pojasnjujejo: če tudi poslovodna oseba oziroma prokurist izpolnjuje pogoje, po katerih se šteje za delavca v skladu z ZDR-1, je tako pogoj za ugodnejšo davčno obravnavo izpolnjen le, če je tudi za poslovodne osebe in prokuriste določena pravica do izplačila dela plače in so opredeljena merila za izplačilo v splošnem aktu delodajalca. Ob tem dodajajo, da ko je možnost izplačila dela plače dogovorjena s kolektivno pogodbo, pa ne zahteva, da imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila plače za poslovno uspešnost.

Če je poslovna uspešnost določena v individualni pogodbi, se ta ne more obravnavati davčno ugodneje.

 

 

Lahko uveljavljate že za leto 2016 – a v letu 2017

 

Če boste delavcem izplačali del plače za poslovno uspešnost, lahko davčno ugodnejšo obravnavo uveljavljate že za letos – pogoj je, da je dohodek izplačan od 1. januarja 2017 dalje in da so seveda izpolnjeni tudi preostali prej navedeni pogoji. »Za obdavčitev z dohodnino je bistveno pravilo, po katerem se dohodek obdavči v tistem letu, ko je prejet oziroma izplačan ali kako drugače dan na razpolago. To pomeni, da se tudi izplačila dela plače za poslovno uspešnost obdavčijo po novem, če so izplačana po 1. januarju 2017 – ne glede na katero leto se nanaša izplačilo dela plače za poslovno uspešnost,« pojasnjujejo na Fursu.

 

 

Ob tem naj še enkrat spomnimo, da je davčno ugodneje obravnavano samo eno izplačilo na leto. Torej, če boste izplačilo letošnje nagrade zamaknili v prihodnje leto, boste za davčno ugodnejšo obravnavo tako morali narediti vsako leto.

 

 

Stroški gredo v leto 2016

 

Kot smo pisali na spletu, bodo lahko podjetja, ki bodo izplačilo nagrade zamaknila v prihodnje leto, stroške še vedno knjižila v letu 2016, pravzaprav enako kot pri izplačilu plač za december.

 

 

Kako poročate Fursu

 

Furs je še pojasnil, da sta za namene poročanja o izplačilih dela plače za poslovno uspešnost na obrazcu REK-1 uvedeni dve novi šifri vrste dohodka:

 

 - 1151 Del plače za poslovno uspešnost nad zneskom, določenim v 44. členu ZDoh-2 – delodajalci poročajo o delu plače za poslovno uspešnost, ki presega 70 odstotkov zadnje povprečne mesečne plače v državi, od tega dohodka se obračunajo in plačajo akontacija dohodnine ter prispevki za socialno varnost;

 

 - 152 Del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki se ne všteva v davčno osnovo – poročanje o nagradah do 70 odstotkov povprečne plače, od tega dohodka se obračunajo in plačajo prispevki za socialno varnost, ne pa tudi akontacija dohodnine.

 

 

Na individualnih obrazcih REK pa se v obeh primerih izbere vrsta dohodka 1101 in izpolni tudi polje M, in sicer: obračun prispevkov za PIZ se poroča v rubriki M01, če je izplačilo dela plače za poslovno uspešnost vezano tudi na prisotnost delavca (v polje ure se vpiše vrednost nič) – na iREK v polju A062 se uporabi oznaka osnove P01. Če izplačilo dela plače za poslovno uspešnost ni vezano na prisotnost delavca, se obračun prispevkov za PIZ poroča v rubriki M05 – v tem primeru se na iREK v polju A062 uporabi oznaka P04.

Vir: Finance 234/2016

 


 

 
You are here: