RH Jereb

slika

Petina gostincev prikriva promet

Eden izmed petih gostincev prikriva promet, v povprečju ga zataji 30 odstotkov. Vse več je strateških gostincev, ki želijo biti v tem poslu dolgoročno, zato vlagajo v zaposlene, opremo in objekte. Spet drugi gostinci se razvijajo v druge smeri, predvsem v smeri špekulacij, davčnih utaj in goljufij. Vse bolj so inovativni v najbolj priljubljeni disciplini "skrivanje prometa". V to disciplino spadajo prirejanje, neizdajanje in brisanje računov. Ta nelojalna konkurenca otežuje in onemogoča delo poštenim gostincem.

Aktivni nadzor, ki so ga začeli inšpektorji izvajati julija 2013, je usmerjen predvsem v uporabo in posest računalniškega programa ali elektronske naprave, ki omogoča poznejše spreminjanje podatkov o izdanih računih brez hrambe izvirnih podatkov in vseh poznejših sprememb.

Najpogostejše nepravilnosti, ugotovljene z strani Fursa so bile:
- ugotovljene razlike med evidentiranimi prihodki in gotovino v blagajni
- brisanje računov ali posameznih postavk na računih
-nepravilno vodenje evidenc o nabavi in prodaji pijač
-onemogočanje dostopa in vpogleda v podatke elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc
-neizdajanje računov, nepravilnosti pri obračunavanju DDV oziroma neevidentiranje prihodkov
-nepravilnosti pri obračunu davčnih odtegljajev

Furs je v letu dni ugotovil za 396 tisoč evrov dodatnih davčnih obveznosti in v 68 primerih prepovedal opravljanje dejavnosti, v 78 primerih pa so bili ugotovljeni hujši davčni prekrški (brisanje postavk na računih, nepredložitev podatkov v predpisani elektronski obliki). Za take kršitve je predpisana globa za samostojne podjetnike posameznike od 2
 tisoč evrov in za pravne od 50 tisoč evrov.

Še malo statistike
- gostinci so v drugi polovici leta 2013 v proračun nakazali 28 odstotkov več DDV kot v istem obdobju lani 
- slaščičarji in kavarne so nakazali 55,5 odstotkov več DDV kot lani v istem obdobju
- peki kruha in peciva so v zadnjem četrtletju 2013, glede na isto obdobje 2012, plačali za 37,8 odstotka več DDV
-vulkanizerji so v zadnjem četrtletju 2013, glede na zadnje četrtletje 2012 obračunali za 26 odstotkov več DDV

Vir: Časnik Finance 181/2014

 
You are here: