RH Jereb

slika

Letni regres 2014

Vir: Delodajalci morate leteni regres izplačati najkasneje do 1. julija. Izjemoma se rok lahko prestavi, če gre za primer nelikvidnosti delodajalca. Takrat se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi kasnejši rok izplačila regresa, ampak najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Glede na 16% stopnjo dohodnine, znaša letošnji najmanjši bruto znesek za izplačilo 789,15 Eur, neto pa 662,89 Eur. Najvišji bruto znesek znaša 1074,18 Eur, neto pa 902,32 Eur. 

Višina regresa je zakonsko določena v višini minimalne plače. Manjše izplačilo lahko zaposleni prejme le, če je zaposlen s krajšim delovnim časom ali ima pravico do sorazmerne izrabe letnega dopusta. Vsi, ki so zaposleni s krajšim delovnim časom v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s predpisi o zdravstvenem zavarovanju in predpisi o starševskem dopustu, imajo tudi pravico do izplačila celotnega regresa.


 
You are here: