RH Jereb

slika

Poostren nadzor gotovinskega poslovanja

Davčna uprava RS s poostrenimi nadzori nadaljuje tudi v tem letu. DURS je, učinke poostrenega nadzora v preteklem letu, opazil v povečanjem s prostovoljnem izpolnjevanju davčnih obveznosti. zato bo davčna uprava še vedno veliko pozornosti posvetila preventivnemu delovanju tudi v tem letu. Še naprej se bodo izvajale aktivnosti prikritega fotografiranja računov in naknadnega preverjanja, ali so izdani računi v izvirni obliki zajeti v davčnih obračunih.

Inšpektorji bodo pregledovali predvsem :  
  •  izdajanje računov             
  • blagajniško poslovanje
  • delo na črno
  • izvajali bodo popis zalog in podatke primerjali s podatki v knjigovdskih evidencah in poslovnih knjigah     
         
DURS tudi poziva vse državljane , da za vsako prejeto blago ali storitev zahtevajo račun.

Vir: Davčna uprava RS                                                                                -
 
You are here: