RH Jereb

slika

Obdavčitev napitnine v gostinskih lokalih

Ker je bilo okrog tematike obdavčitve napitnin veliko polemike, smo Dursu zastavlili nekaj poglavitnih vprašanj. 

Vprašanja, kot so:          
  •  Kako se pravilno evidentira in obdavči napitnino v gostinski dejavnosti, če ostane napitnina v podjetju in se ne izplača delavcem?
  •  Kako se pravilno evidentira in obdavči napitnino v gostinski dejavnosti, če se napitnina izplača delavcem?
  •  Ali je potrebno stranki za napitnino izstaviti račun?
  •  Ali je kakšna omejitev glede višine napitnine in ali je treba evidentirati vso napitnino, tudi tisto, ki znaša pol evra ali manj?
  •  Kako pravilno ravnati, da bo v blagajni vedno pravilni saldo?
Glavni povzetek odgovora z Dursa:
  • Napitnina predstavlja obdavčljiv prihodek gospodarske družbe.
  • Napitnina se smatra kot del plačila za storitev oz. blago in je prihodek podjetja, ki je obdavčen. Podjetje mora prejeto napitnino praviloma prišteti prodajni ceni in tako dobljeno dejansko ceno evidentirati na računu.
  • Napitnina, ki se nameni oziroma izplača fizični osebi, se šteje za dohodek te fizične osebe, ki se po Zdoh-2 obdavči kot dohodek iz zaposlitve. 
  • Napitnina, ki je dana za opravljeno gostinsko storitev in je ostala oziroma jo je prejel davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, je predmet DDV.
Za več informacij in pojasnila oz. za celoten pregled odgovora nas kontaktirajte.
 
You are here: