RH Jereb

slika

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb v drugih pravnih razmerjih

S 1.1.2014 se bodo morale zavarovati osebe z dohodki iz drugega pravnega razmerja - gre za do sedaj še nezavarovane osebe, ki nimajo status zavarovanca - posamične dohodke dosegajo kot fizične osebe občani.

Izplačevalci bodo morali od dohodkov oseb, ki niso obvezno zavarovane na drugih podlagah (na podlagi delovnega razmerja, samozaposlitve, kot poslovodje družbeniki, kot kmetje, kot brezposelni ali pa prostovoljno po 19. oz. 25 čl. ZPIZ-2), obračunavati enake prispevke za PIZ kot od plač zaposlenih, s 01.02.2014 pa tudi prispevek za zdravstvo, in sicer:

 

Prispevek zavarovanca

Prispevek delodajalca

 

Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50%

8,85%

Od 01.01.2014 dalje

Prispevek za zdravstvo

6,36%

0,53%

Od 01.02.2014 dalje


Poudariti pa želimo, da bo moral izplačevalec podatke o statusu prejemnika preveriti. To bo lahko storil le na podlagi dokazila o vključenosti prejemnika v zavarovanje, ki ga bo prejemnik dohodka pridobil dam pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kot izplačevalci dohodka zahtevajte od prejemnika dohodka, da vam da izjavo o svojem statusu, ki ga je imel v času opravljanja dela, ne izplačila dohodka.

Tukaj vam prikazujemo primer pisne izjave o statusu prejemnika dohodka:

"Izjavljam, da v času opravljanja dela od... do... v družbi XY nisem bil upokojen in nisem bil vključen v zavarovanje (ali: nisem bil zavarovan s polnim delovnim časom; ali sem bil zavarovan s krajšim delovnim časom od polnega)."

 

Ali pa:

 

"Izjavljam, da sem bil v času opravljanja dela od... do ... v družbi XY vključen v zavarovanje za polni delovni čas."

 

Na podlagi prve izjave bo izplačevalec obračunal prispevek po stopnji 15,5% od dohodka, na podlagi druge pa ne.Primere izračunov si lahko pogledate tukaj.

Vir: Revija IKS št.1 (članek avtorice Romana Hieng, univ. dpl. ekon.)

 
You are here: