RH Jereb

slika

Novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

 Novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) uvaja zaostrena merila v zvezi z nastopom insolventnosti - podjetje je insolventno: 
- če ima 60 dni nepretrgano blokiran račun
- če ima blokiranega 60 dni prekinjeno v 90 dneh
- takšno stanje traja na dan pred vložitvijo predloga za začetek stečajnega postopka
- če dolžnik nima odprtega najmanja enega bančnega računa pri ponudnikih plačilnih storitev v Sloveniji in če po preteku 60 dni od pravnomočnosti sklepa o izvršbi ni poravnal svoje obveznosti, ki izhaja iz sklepa o izvršbiŠtetje se je začelo s 15. junijem, to pa pomeni, da bi na tej podlagi prve zahteve za stečaj lahko začele prihajati takoj po sodnih počitnicah, ki bodo do 15. avgusta. Po novi zakonodaji bodo upniki imeli večjo moč, s tem pa se bo tudi izboljšal delež poplačila.

Več o tem si lahko preberete v članku iz Financ, objavljen dne 3.7.2013 (avtor: Jure Ugovšek) ter na spletni strani http://pravniportal.gzs.si/slo/61666.
 
You are here: